- Eigen bergenspakke, takk

Styreleiar Finn Strand er lei av at sjukehus på andre kantar av landet har fått ekstramidlar til nybygg.