Lettere å passere anonymt

Det skal bli lettere å kjøre anonymt gjennom bomringen i Bergen. Det lover Vegdirektoratet.