- Null styring i lokallaget

En rapport om forholdene i Norges Handikapforbund Bergen avdekker at driften av lokallaget var fullstendig kaotisk.