Folkeferja av Valestrand

Bygdefolk på Osterøy tok i dag styringa over eigen kommunikasjonssituasjon. Klokka 11.45 overtok dei ferjedrifta i sambandet Valestrandsfossen - Breistein.