Mener kommunen mangler innsikt

Tunes skule er foreslått lagt ned fra skoleåret 2004/2005, og de 42 elevene (1.-4. klasse) er tenkt overført til Garnes barneskule.