- Hardangerbrua, no eller aldri

Med tonane til Elvis Presley sin legendariske «It's no or never» kravde styreleiar Einar Lutro at Hardangerbrua no må byggjast.