Sivilingeniørisme er arvelig

Dersom du vurderer å bli sivilingeniør, er det slett ikke usannsynlig at dine foreldre jobber i samme yrke.