Bergensrederi bygger skip til 400

Det børsnoterte bergensrederiet GEO ASA har gjort avtale med Aker Yards Brazil for bygging av et spesialskip for undervannstjenester.