Råkjørerne bor på bygden

Unge menn på landsbygden råkjører mer og bryter oftere fartsgrensen enn unge menn i byen.