Elektroklassane i Granvin truleg berga

Fylkestinget utsette onsdag avgjerda om kva som skal skje med dei tre vidaregåande klassane i elektrofag i Granvin.