Minus 200 millionerfor Helse Bergen

Helse Bergen mangler 200 millioner kroner for at 2006-budsjettet skal gå i balanse. Det er tilbudet til pasientene som forverres hvis budsjettet settes opp i balanse.