Ingen snakker så mye som Friele

Herman Friele var landets mest omtalte ordfører i 2005. Ingen annen ordfører i landet har fått mer oppmerksomhet i avisene enn ordføreren i Bergen.