Spleiselag er mogleg mellom kraft og veg

Vegdirektør Olav Søfteland diskuterer gjerne med både Statnett og NVE korleis ny kraft og nye vegar kan kombinerast i Hardanger.