• FULLFØRT: Førti kubikk medisinsk utstyr står klart, og snart kommer Nor Cargo Maersk Seland og henter den for utskiping til Buenos Aires, helt gratis. Jenny Kallsten er fornøyd.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG

Til Argentina med sykehus-utstyr

Jenny Kallsten er sliten, men lykkelig. Etter måneders arbeid har hun klar en container med sykehus-utstyr som skal til Argentia.