Kuttar ulovleg gebyr på høyreapparat

Utleveringsgebyret på 350 kroner for høyreapparat er ulovleg og er no fjerna. Betalinga er omgjort til ei frivillig forsikring.