Kirkelig stiftelse refses

Maria menighetsråd får ikke godkjent regnskapet for 2000. Overføring til en stiftelse har tappet soknet for verdier og undergravd dets organer.