• PASS PÅ: På seinsommeren er det risiko for oppblomstring av blågrønne alger i badevann. En hund døde kort tid etter å ha fått i seg vann fra Liavatnet i Åsane. Dødsårsaken er ukjent, men symptomene kan sammenkobles med forgiftning av blågrønnalger. FOTO: Bård Bøe

Kommunen oppfordrer folk til å være oppmerksomme på badevann

Ber innbyggerne ta forholdsregler dersom de ser tegn til algeoppblomstring i vannet.