• BOGGI: Slike såkalte boggibusser er blant de over 300 nye bussene som er bestilt av Tide for å settes inn i de nye rutene i rutepakke Vest. FOTO: Volvo (brukt med tillatelse fra Tide)

Snart kommer over 300 nye miljøbusser til Bergen og omegn

I løpet av sommeren skal over 300 nye miljøbusser være på plass.