20 ungdommer støvsuger nå isopor i Øygarden etter fregattforliset

Lensene som skulle hindre oljesøl fra «Helge Ingstad», ble ødelagt av vær. Nå ligger isoporkulene spredd på strendene rundt.