Strid om hvorvidt arv på fire millioner kroner skal gå til kreftsyke barn på Haukeland eller til etterlatte

Ektefellene laget først et gjensidig testamente i år 2000. 16 år seinere opprettet den gjenlevende et nytt testamente.