Så mye vil Åsane-banen koste

Prisen på bybane til Åsane er rundt 13 milliarder kroner, viser en ny kalkyle. Men bare halvparten av kostnadene går til selve byggingen av banen.

Publisert Publisert

NY PRISLAPP: Bybanen til Åsane har fått en ny, oppdatert prislapp. Den er nå på 13 milliarder kroner, men kan bli både høyere og lavere. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

  1. Leserne mener

Styringsgruppen i Miljøløftet fikk på sitt forrige møte en oppdatert presentasjon av kostnadene ved å bygge bybane til Åsane, med den gjeldende traseen over Bryggen som er vedtatt av bystyret.

Prognosen er nå 13 milliarder kroner, opplyste kommunens planleggere. Men det er beregnet en usikkerhet på 25 prosent i begge retninger, så det vil si at prisen ligger et sted mellom 10 og 17 milliarder kroner.

Halvparten til bybane

Prisen inkluderer grunnerverv – kostnadene ved å kjøpe opp areal der banen skal gå – men inkluderer ikke merverdiavgiften, som uansett går inn i statskassen.

Det som kanskje vil overraske noen er at bare drøye halvparten av kostnadene – anslått til 6,5 milliarder – er knyttet til selve bybanebyggingen. De andre delene av prosjektet fordeler seg slik:

  • Ny Fløyfjellstunnel: 2,4 milliarder kr
  • Sykkelvei: 2,2 milliarder kr
  • Veianlegg: 380 millioner kr
  • Grunnerverv: 1,7 milliarder kr

Mener det er beskjeden økning

– Det er selvsagt fortsatt mye usikkerhet i denne kalkylen. Men den viser at når man snakker om Bybanen til Åsane så snakker man også om sykkelvei og ny Fløyfjellstunnel, som er store prosjekter i seg selv. Sånn sett synes jeg man får veldig mye for pengene, sier byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

Da Åsane-banen var oppe til diskusjon for mer enn fem år siden ble den da vedtatte traseen anslått å koste 7,8 milliarder 2014-kroner, viste en kvalitetssikringsrapport fra Terramar.

Den er imidlertid ikke direkte sammenliknbar. Bystyret har siden det vedtatt en helt annen trasé – over Bryggen, i tunnel gjennom indre Sandviken og på dagens motorveitrasé i ytre Sandviken.

Det betyr at dagens motorvei må flyttes inn i fjellet, ved å forlenge Fløyfjellstunnelen.

I den nevnte kvalitetssikringsrapport hadde den nå vedtatte traseen en pris på 9,7 milliarder 2014-kroner.

Hva betaler staten?

– Men 13 milliarder er uansett veldig mange penger. Hvordan skal dere få finansiert dette?

– Erna Solberg har jo sagt at staten skal ta 66 prosent av regningen for bybanen til Åsane. Og store deler av sykkeltraseen vil ha riksveifunksjon og derfor i hovedsak finansieres av statlige midler. Vi vil selvsagt spille inn dette i den kommende Nasjonal transportplan, svarer Bakke.

I bompengeforliket heter det at staten kan ta 66 prosent av regningen for store kollektivprosjekter som tidligere fikk 50 prosent. Men i avtalen mellom staten og Bergen er det presisert at dette gjelder «det reelle behovet for midler til bybanebygging».

Spørsmålet er derfor om staten vil godta at forlengelse av Fløyfjellstunnelen er en del at det reelle behovet for en Åsane-bane, og kan regnes som en del av et kollektivprosjekt. Det er jo i realiteten en firefelts bilvei som flyttes.

FORNØYD: Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) er glad for at det ikke var noen ubehagelige overraskelser i den nye kalkylen. Foto: Bård Bøe

MDG for motorvei

MDG-byråden argumenter likevel varmt for å bruke 2,4 milliarder kroner på en ny firefelts motorvei.

– Å flytte veien inn i fjellet vil få en veldig god effekt for nærmiljøet i Sandviken, og åpner for byutvikling langs traseen til Bybanen. Vi vet at skinnegående transport er en god konkurrent til privatbilen, og at bybane gir mangedoblede private investeringer langs linjen, sier Bakke.

Han sier at en moderne tunnel også kan bygges for toveiskjøring, slik at veisystemet blir mindre sårbart ved stengning av det ene kjørefeltet på E39, slik man opplevde i november.

– Dessuten vil det gå busser i tunnelen. Totalt sett blir kollektivtilbudet mye bedre, sier Bakke.

Håper på Hareide

Byrådets mål er en kontinuerlig utbygging av bybane i Bergen, det vil si at byggingen til Åsane skal settes i gang seinest når banen til Fyllingsdalen står klar i 2022/23.

– Det har jeg fortsatt tro på. Nå må vi jobbe for å få banen inn på neste Nasjonal transportplan, som vedtas neste år. Så vet vi at det er mange som heier på dette prosjektet, både lokalt og nasjonalt. Det blir spennende å se med Knut Arild Hareide som samferdselsminister. Jeg forventer trøkk på Bybanen når han har sagt at han vil sette klima først, sier Bakke.

Publisert