Omstridt område, motvillige naboer

Det har vært planlagt utbygging i det aktuelle området i en årrekke. Hver gang har kommunen sagt nei fordi prosjektet har vært for skjemmende.