• STRENGERE: Torbjørn Røe Isaksen vil ha begrensninger i pengestøtten til barnerike familier som lever lenge på sosialhjelp. Han ønsker grundig vurdering og strenge kriterier for utbetaling av trygdeytelser. FOTO: ERLEND AAS

- Kutt støtte til barnerike familier

Torbjørn Røe Isaksen mener sosialhjelpen til familier med mange barn bør reduseres. Og vil i større grad erstatte kontantoverføring med andre ytelser.