I dag legger de frem milliardplanene

Regjeringen er enige med KrF og Venstre om fordelingen av transportmilliardene i Nasjonal transportplan. Klokken 12 presenteres planene for stortingspolitikerne.

Publisert:

NTP: Blir det noe av Stad skipstunnel? Bygges gigantbroen over Bjørnafjorden? Og får vi noen kan se toget suse inn i stor fart på en helt ny jernbanestasjon i Stanghelle? I dag får stortingspolitikerne i Høyre, Frp, KrF og Venstre vite svaret.

Alle de fire stortingsgruppene til samarbeidspartiene er hasteinnkalt til gruppemøter mandag formiddag.

Det er svært sjelden møteinnkallelser på en mandag, og Stortinget har egentlig møtefri denne uken. Men så er det også store nyheter som skal presenteres for stortingsmedlemmene fra H, V, KrF og Frp.

Enige

Etter det BT kjenner til, er regjeringspartiene blitt enige med KrF og Venstre om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan (NTP) fra 2018–2029.

NTP er planen som legger grunnlaget for Norges transportpolitikk. Hvilke prosjekter som prioriteres og ikke. Hvor pengene skal legges, kommer frem her. Etter det BT forstår er det følgende personer som skal presentere NTP-avtalen:

 • Frp: Ketil Solvik-Olsen
 • Venstre: Abid Raja
 • KrF: Hans Fredrik Grøvan
 • Høyre: Nikolai Astrup

De store linjene er avtalt mellom samarbeidspartiene, men små endringer kan fremdeles forekomme dersom stortingsgruppene krever det.

ENIGE: Regjeringen er blitt enig med samarbeidspartiene sine i Stortinget om de nasjonale transportplanene de neste ti årene. Mandag formiddag presenteres planene for stortingspolitikerne. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

NTP på agendaen

Venstres Terje Breivik bekrefter at det er gruppemøte mandag formiddag.

– NTP er på agendaen?

– NTP er på agendaen, ja. Det er denne møtet skal handle om. Men jeg har ikke detaljene i det som er kommet frem. Det får jeg eventuelt i møtet klokken 1200, svarer Breivik.

Også Hans Fredrik Grøvan i KrF forteller at møtet finner sted i dag og at temaet er NTP. Han vil ikke gå inn i detaljene over hva som presenteres.

– Vil NTP bli presenteres for offentligheten denne uken?

– Det kan jeg ikke si noe om.

Pengebruk

Det store spenningsmomentene er hvilken ramme for pengebruk regjeringen velger å legge seg på. I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble følgende alternativer lagt frem for perioden 2018 til 2029:

 • Lav ramme: 574 milliarder kroner
 • Dagens ramme: 716 milliarder kroner
 • Middels høy ramme: 860 milliarder kroner
 • Høy ramme: 932 milliarder kroner.

Alle lokale politikere i Norge krysser fingrene for at det blir høy ramme. Det gir en helt annen mulighet for å få sitt prosjekt gjennom. De økonomiske nedgangstidene med lavere oljepris har imidlertid skapt usikkerhet på om dette er mulig.

Kommer Hordfast?

I Hordaland mangler det ikke på kostbare prosjekter en håper å få inn i den første fireårsperioden:

E39 Hordfast: Firefeltsveien mellom Stord og Os er det klart mest kostbare prosjektet med en pris på 43 milliarder kroner. 17 av milliardene kan finansieres med bompenger, noe som gir en statlig andel på 26 milliarder kroner. .

De siste uker og måneder kan det virke som at våre folkevalgte lokalt har forstått at kostnadene har vokst for mye. Flere forslaget er blitt spilt inn for å dem, blant andre fra Høyres tidligere transportpolitiker Øyvind Halleraker.

Spørsmålet er om kuttene er tilstrekkelig store. Alternativt så kan regjeringen velge å skyve prosjektet ut i tid.

Vei og jernbane til Stanghelle: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tidligere vært tydelig på at han ønsker å realisere dette prosjektet i den kommende NTP, senest i et skriftlig svar til Stortinget rett før jul. Det vil derfor skape sterke reaksjoner om han går tilbake på det.

Prislappen er imidlertid stor, hele 14 milliarder kroner.

Bybanen: Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti har uttalt at hun ønsker parallell utbygging til Fyllingen og Åsane. Hvis det skal skje, må begge få penger i første periode. Det bør ingen ta for gitt at vil skje. Bybanen til Åsane er den aller dyreste med en prislapp på rundt 10 milliarder kroner.

Sotrasambandet: Dette prosjektet har kommet så langt at det neppe blir stoppet eller utsatt i NTP. Men med en prislapp på 8,4 milliarder kroner (4,2 av milliardene skal finansieres over statsbudsjettet) så kan det skape utfordringer for andre prosjekter.

E39 Romarheimstunnelen: Er en seks kilometer lang tunnel mellom Eikefet og Romarheim. Pris: 1,6 milliarder. Lå an til opprykk etter å ha lagt inne i siste periode i den forrige transportplanen, men var ikke med i det hele tatt da fagetatene la frem sitt forslag til NTP i fjor.

Vil regjeringen fikse opp i dette?

E134 Røldal-Seljestad?: Helt sørøst i Hordaland med forgreininger langt inn i Telemark jobbes det for å få fremskyndet byggestarten for en ny tunnel mellom Seljestad og Røldal. E134 ser ut til å bli den nye stamveien mellom øst og vest. Regjeringen må trolig også vise at de satser på denne strekningen. Prislappen på tunnelen er 4,4 milliarder. Kun 900 millioner kan tas inn med bompenger.

Tid for en skipstunnel?

Sogn og Fjordane hadde en elendig uttelling i fagetatenes forslag til NTP. Dette må trolig de borgerlige gjøre noe med hvis de i det hele tatt skal vinne noen faste mandater i det fylket. En sak har større symbolkraft enn noen annen:

Stad skipstunnel:

Helt siden vikingtiden har sjøfarende langs vestlandskysten gjort seg stor umak for å slippe å seile forbi den rasende knyttneven av en landmasse kalt Stadlandet. Vikingene dro båtene sine over Dragseidet.

I 1874 ble ideen om en skipstunnel gjennom Stadlandet lansert i en artikkel i Nordre Bergenhus Amtstidende. Den første utredningen kom i 1990 – og siden har det blitt mange flere. Hvor mange avhenger av tellemåten. Noen hevder taller er i underkant av 20, andre faller ned på 10.

En ting er i alle fall sikkert: Hvis regjeringen ønsker seg noen gode argumenter for deres gjennomslagskraft, så legger de dette prosjektet inn i sin første periode. Da kan de si i valgkampen: Men de andre bare utreder, så handler vi.

Det vil høre bra ut, men skjuler et faktum. At det er utredet mange ganger skyldes stor usikkerhet om dette er et fornuftig prosjekt.

Nye veier: Ellers handler det meste i Sogn og Fjordane om rassikring og veibygging. På det første feltet har de fått god uttelling i fagetatens NTP. På det andre ser det mer skralt ut.

Kommunesammenslåingen mellom Voss og Vik strandet på manglende lovnader om penger til ny Vikafjellstunnel. Kommer de nå? Pris: 3 milliarder kroner.

Valget av ny stamvei mellom øst og vest har handlet om Haukeli, Hardangervidda og Hemsedal, men det er også store behov for utbedringer på rv. 15 over Strynefjellet.

I tillegg handler mye om fergefri E39. I høringsnotatet fra Sogn og Fjordane fylkeskommune stilles det krav om utbedringer på følgende fem veistrekninger:

 • E39 Myrmel–Lunde (godkjent reguleringsplan)
 • E39 Bogstunnelen–Gaular grense (godkjent kommunedelplan)
 • E39 Langeland–Moskog (godkjent kommunedelplan)
 • E39 Byrkjelo–Grodås (Planarbeid pågår) e. E39 Kjøs bro–Grodås (Samordnast med KVU mellom Byrkjelo og Grodås)

Publisert: