• MOGELEG EKSTREMVÊR: Meteorologisk institutt har kalla inn ekstra mannskap på grunn av uvêr. FOTO: Stormgeo

Dette kan føre til ekstremvêr

Vinden aukar gradvis og kan bli farleg sterk til natta.