Full forvirring om hva som skal granskes etter fregatthavariet

Forsvarsministeren og Havarikommisjonen har helt ulikt syn på hva som faktisk skal granskes etter forliset av KNM «Helge Ingstad».