• ÅRET FØR: I 1977 var rett til selvbestemt abort et reelt krav i 8. mars-toget. Først 30. mai 1978 ble den retten en realitet. FOTO: Jan M Lillebø (arkiv)

Denne fanesaken har holdt stand i nesten 50 år

Krav om selvbestemt abort preget 8. mars hele 1970-tallet. I år er abortparolen aktuell på ny.