Utsetter deler av bossnettet

Rundt nyttår skulle opprinnelig nye deler av Bergen sentrum få koble seg på bossuget. Nå utsettes dette i opp til to år.

Publisert: Publisert:

BOSSUGET: Hele Bergen skal knyttes til bossuget. Her fra den gang man gravde opp Neumanns gate for å legge på plass rørene. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Områdene som dermed må vente med å benytte seg av BIRs prestisjeprosjekt er Nygård, Vågsbunnen, Strandkaien og Byparken.

I dag er Nordnes allerede knyttet til bossnettet. Via flere nedkastpunkter suges avfallet fra husstandene ned til bossugstasjonen ved den gamle Gassverktomten på Dokken.

Årsaken til utsettelsen av det neste bossugsnettet er knyttet til den nye terminalen som skal komme på Nygårdstangen. Bossugsterminalen skal nemlig bygges like ved den såkalte Trekanttomten, men fremgangen har ikke gått som forventet.

– Dette går blant annet på at noe av arealet vi skulle bygge på er eid av Statens vegvesen. Det ble overført til dem underveis i prosessen. Nå har vi justert på bygget slik at det ikke står på vegvesenets eiendom, samtidig som vi har fått noen dispensasjoner fra byggegrenser, sier Terje Strøm som er daglig leder i Bir Nett.

KOMMER HER: Bossugsterminalen for det grønne nettet skal plasseres i dette området. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Må ha en plan

Bir nett har nå en statusrapport til kommunen, som på bakgrunn av det konkluderer følgende:

«Gitt en optimal fremdrift i prosessen og byggefasen anslår fagetaten at det grønne nettet tidligst kan åpne mot slutten
av 2020». Opprinnelig så man for seg en åpning i årsskiftet 2018/19. Daglig leder Strøm kan ikke annet enn å konstatere at det blir en utsettelse.

– Det går ikke an å bygge uten at det har rot i en reguleringsplan.

Jobber med konsept

Mens det grønne nettet tar for seg sentrumskjernen, pågår arbeidet med å utvide det blå nettet som strekker seg fra Nordnes til Møhlenpris. Mens utbyggingen av det blå nettet går smertefritt, er det en del utfordringer med det grønne nettet, da spesielt i Vågsbunnen.

Samtidig arbeider Bir Nett med planer om å bygge et bossnett for Sandviken og Bryggen, det røde nettet. Dette er imidlertid satt lenger ut i tid i påvente av alle utbyggingsplanene som finnes i området med blant annet Bybanen.

– Vi jobber nå med et teknisk konsept for hvordan vi kan løse Sandviken basert på dagens erfaringer. Da jobber vi opp mot Bybanekontoret, kommunens planavdeling, veieierne og alle ledningseierne gjennom Graveklubben . Målet er å se hva vi kan gjøre samtidig, slik at vi unngår at gater graves opp for å endre på annen infrastruktur noen år etter vi har gjort vårt.

Denne saken skal leveres til politisk behandling nærmere nyttår.

Skal sortere maten

I statusrapporten kommer det også frem at Bir jobber med en løsning for å sortere ut matavfallet til bergenserne.

I dag har man én luke for restavfall, og én luke hvor man legger ned papir og plast. Plastavfallet samles i egne spesialposer slik at maskinene kan sortere dem ut under innhentingen. Den samme løsningen ser man for seg for matavfallet.

«Bir Nett jobber aktivt med dette temaet, og gjennomfører nå ulike tester for å finne den best egnede måten å transportere matavfall i bossnettet på. En omfattende test utført i bossnettet i uke 9 viste at flere posetyper hadde meget gode resultater, fullt på høyde med resultater fra tradisjonell innsamling av matavfall», skriver Bir i årsrapporten.

Samtidig jobber de med muligheter for å finne ut hvordan man kan frakte tekstiler i bossnettet.

«Dette arbeidet er innovativt, og vil fortsette i 2018 sammen med aktører som Fretex», står det i rapporten.

Publisert: