Krisesenter får refs fra Arbeidstilsynet

Ansatte fortalte om en røff tone, konflikter og ønske om høyere sikkerhet. Nå krever Arbeidstilsynet opprydning.

Publisert Publisert

UNDERSØKTE ETTER BEKYMRINGSMELDING: Arbeidstilsynet besøkte Krisesenteret for Bergen og omegn etter å ha mottatt en bekymringsmelding tidligere i år. Foto: Vegar Valde, Arkivfoto

iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I vår mottok tilsynet en anonym bekymringsmelding om arbeidsmiljøet ved Krisesenteret for Bergen og omegn. I tillegg varslet en praktikant ledelsen ved krisesenteret om det hun opplevde som baksnakking og en negativ tone mellom de ansatte.

I juni dro Arbeidstilsynet på besøk, og har nå bedt senteret rette opp i en rekke forhold innen året er omme.

  • Krisesenteret har fått tre pålegg som går på manglende tiltak og kartlegging med tanke på sikkerhet.
  • De er også fått pålegg om å gi verneombudet tilstrekkelig opplæring.
  • Arbeidstilsynet krever å se hvilke tiltak senteret har iverksatt for miljøet. De vil også se evalueringen av arbeidsmiljøundersøkelsen senteret har satt i gang.

Det er ikke første gang det er uro ved senteret. I 2009 var det også konflikter ved senteret, og svært mange av de ansatte ble sykemeldt på samme tid.

En røff tone

Under tilsynet i vår fortalte de ansatte om et krevende arbeidsmiljø med dårlig kommunikasjon.

Les også

Varslet om konflikt ved Krisesenteret

– Ansatte opplevde at det ikke var nok oppmerksomhet rundt hvordan man snakket til hverandre. Tonen kunne bli røff, både på møter og ellers. Derfor ble det også vanskelig å ta opp saker, forteller tilsynsleder Marita Scott.

De ansatte etterlyste også medarbeidersamtaler, en mer tilstedeværende leder og ekstern faglig oppdatering.

– En ukultur

Styreleder Hanne Rasch forteller at de nå har ansatt en underleder som blant annet skal ha ansvar for personalet og internkontroll. Hun begynte i jobben denne uken.

– Dette er en stor utgift, men vi tror det vil bidra til bedre miljø og fungere som en støttefunksjon for daglig leder og de ansatte. I iveren etter å gi gode tjenester for barna og kvinnene som er på senteret, har vi ikke vektlagt oppfølgingen av dem som jobber her godt nok. Vi føler nå at stemningen er god. Jeg føler det er stor enighet om at vi skal få til dette, sier Rasch.

Rasch har også snakket med de ansatte om kritikken av miljøet.

– Jeg fikk bekreftet at dette ikke var dyptliggende konflikter, men en ukultur som går på å mene mye om mye og ikke tenke seg om noen ganger. Det kom en del erkjennelser fra personer som mente de kunne ha bidratt til dette. Nå skal vi være snille med hverandre og bruke god folkeskikk, sier hun.

Verneombudet har nå fått tilstrekkelig opplæring. Dette er meldt tilbake til Arbeidstilsynet og pålegget er dermed lukket.

– Alle er preget

Lene Eriksen, daglig leder ved senteret, legger ikke skjul på at det har vært et krevende år. Hun sier hun har prøvd å være mest mulig til stede blant de ansatte.

POSITIV: Lene Eriksen, daglig leder ved Krisesenteret for Bergen og omegn, mener utfordringene ved senteret er håndterbare. - Stemningen er selvfølgelig preget av at vi har vært igjennom en tung prosess, men jeg føler vi er kommet en god vei og er rause mot hverandre, sier hun. Foto: Rune Nielsen

– De bekymringene som har kommet frem, er alvorlige og noe vi har vært nødt til å jobbe med. Vi er alle preget av den prosessen vi har vært igjennom. Samtidig ser vi fremover og prøver å ta vare på hverandre. Påleggene fra arbeidstilsynet kom ikke som en overraskelse. Vi hadde allerede begynt å jobbe med flere av utfordringene våre, sier hun.

– Går igjennom alle sikkerhetstiltak

Senteret har også fått pålegg om å se på tiltak som kan øke sikkerheten, for å unngå farlige situasjoner. Dette som følge av at risikobildet ved senteret har økt.

Styreleder Rasch forteller at de støtter tilsynets vurdering om å kartlegge dette.

– Dette er en krevende virksomhet da mange menn mener vi har «stjålet» partnerne deres og barna. Sikkerhetsrisikoen ligger høyere enn for mange virksomheter. Vi tenker mye på dette og har et moderne system, men det kan bli bedre. Vi har nå godt i gang med å gjennomgå alle rutiner for alle vakter hele døgnet og ser på hvilke tiltak vi kan sette inn for å heve sikkerheten, sier styrelederen.

Les også

Vil ha ny drift av krisesenter

Krisesenteret er organisert som en medlemsorganisasjon, der medlemmene jobber fast eller tar vakter.

De samme medlemmene utgjør årsmøtet i organisasjonen, som kan instruere styret og gjennom dem daglig leder. I tillegg har senteret en gruppe fagansatte som ikke er medlemmer i organisasjonen.

Forlenger avtalen

Avtalen med kommunen kunne blitt avsluttet i mai 2017, og blitt lagt ut på anbud nå. I stedet har kommunen valgt å fortsette med dagens avtale frem til april 2018.

«Krisesentervirksomhet er krevende og Krisesenteret arbeider målrettet med påleggene fra Arbeidstilsynet og arbeidsmiljøet sitt. Dette vil Bergen kommune følge med på gjennom etatens driftsoppfølging» skriver kommunaldirektør Nina Mevold i en sms.

Les også

Krisesenter varsler politiet om vold

Mevold skriver at de på et møte denne uken vil forsikre seg om at krisesenteret har en plan for å følge opp konklusjonene fra tilsynet og se at tjenestene som leveres er i tråd med avtalen.

«Vi påser også at driften er i tråd med lover og regler»

I 2017 vil de ta stilling til videre drift av senteret når avtalen utløper.

Vurderer oppfølging

Tilsynsleder Marita Scott forteller at det ikke er usannsynlig at de vil dra på et senere oppfølgingstilsyn, etter at dette er avsluttet og tiltak er gjennomført.

– De har vist en god holdning og er allerede i gang med flere tiltak. Det ser ut som de er på god vei, sier hun.

Publisert