Rammer få, men hardt

Arvelig bryst— og eggstokkreft rammer unge kvinner i en fase de skal føde barn og være opptatt av helt andre ting i livet. Vestlandet er spesielt utsatt.