Sanner vil ikke være språkpoliti for Sponheim

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) avviser å vurdere om en fylkesmann kan bruke uttrykk som «rævdilter» og «de har baller nok» for å oppmuntre til kommunesammenslåinger.

FRISK I SPRÅKET: Kontrollkomiteen på Stortinget ba Sanner se på språkbruken til den tidligere Venstre-lederen i forbindelse med kommunesammenslåingene i fylket. Odin Jæger

NTB

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget krevde en redegjørelse fra kommunalministeren om fylkesmennenes rolle i kommunesammenslåingene etter flere friske uttalelser fra fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, tidligere i høst.

Ifølge Hordaland Folkeblad kom Sponheim med utsagn som «Dette handler om å vera med på å forma framtida si, og ikkje vera ein rævdilter» og «de har baller nok til gjera jobben sjølve» for å uttrykk sin misnøye med lokale vedtak i Jondal og Ullensvang under et lokalt møte om reformarbeidet.

– Er det fylkesmannens rolle og i tråd med god embetsførsel med slike utsagn å agitere for omkamp i kommunestyrevedtak, spør komitéleder Martin Kolberg i brevet til Sanner.

Les også

Sponheim: — De har baller nok til å gjøre den jobben selv

– Stor frihet

Sanner svarer at han ikke ønsker å opptre som et språkpoliti, og at han ikke mener det er riktig å kommentere hva som er sagt på et møte der han ikke var til stede.

– Generelt har fylkesmennene stor frihet i utøvelsen av sin embetsrolle. Dette gjelder også formen på dialogen med kommunene i dette reformarbeidet, skriver Sanner.

Kontrollkomiteen ber Sanner også avklare på hvilken måte fylkesmennene følger opp Stortingets vilje om at sammenslåingene skal være frivillige, og om de har fått mandat til å overprøve de lokale vedtakene i anbefalingene de sender departementet.

– Det er mange eksempler på at fylkesmennenes arbeid, engasjement og deltakelse oppfattes som at de opptrer som politiske aktører, skriver Kolberg.

Alle landets fylkesmenn kom tidligere i måneden med sine anbefalinger om hvilke kommuner de mente burde slå seg sammen i eget fylke. I flertallet av fylkene anbefalte fylkesmennene sammenslåinger på tvers av lokale vedtak.

Les også

- Sponheim oppfører seg som en adelsmann under det danske eneveldet

Kan avvike frivillighet

Sanner svarer at det er kun Stortinget, ikke fylkesmennene, som kan gjøre vedtak som går på tvers av lokale beslutninger.

– Fylkesmennenes anbefalinger skal være basert på lokale vedtak satt opp mot helheten i regionen og fylket, samt opp mot målene for reformen og kriteriene for en god kommunestruktur. Det vil gi regjeringen og Stortinget et best mulig beslutningsgrunnlag når vi skal gjøre en nødvendig politisk avveining av lokale, regionale og nasjonale hensyn, skriver Sanner.

Han minner om at stortingsflertallet har åpnet for unntak for frivillighetsprinsippet ut fra en vurdering av «regionale hensyn».

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal vurdere Sanners svarbrev under sitt ukentlige møte tirsdag.