På årsmøtet tirsdag ettermiddag la de frem forslag om å overføre ansvaret for kollektivtrafikken til Bergen. Dagens system mener de ikke fungerer godt nok.

Eivind Nævdal-Bolstad (H) sa han fikk sjokk da han så fylkespolitikernes opprinnelige forslag for de nye kollektivprisene i fjor.

— De satt og vedtok at det skulle være like billig å kjøre buss fra Bergen til Odda som fra Fana til sentrum.

I tirsdagens møte gikk Nævdal-Bolstad i bresjen for å skjerpe tonen i forslaget, og være enda tydeligere i kravet om å overføre ansvaret til Bergen.— Det er bergensere, og ikke oddinger og vossinger, som skal bestemme over kollektivtransporten i Bergen, mener han.

Jobbe for tilbud

Det opprinnelige forslaget slo fast at Bergen Høyre skulle «jobbe opp mot» fylkeskommunen for å bedre kollektivtilbudet i Bergen. Ikke minst med tanke på at det innføres køprising fra 1. januar 2016.

At dagens kollektivtilbud ikke er av det beste, slås nøkternt fast i teksten:

«Eksempler på ruter som er dimensjonert for lavt, eller ruter med for god kapasitet viser at justeringer må gjøres for å optimalisere de ressursene som går til kollektivtrafikken, og muligheten til å trappe opp tilbud når det er luftkrise».

Høyres gruppeleder i bystyret, Dag Skansen, erkjente fra talerstolen at forslaget om å bedre kollektivtilbudet kommer opp nå fordi flertallet i bystyret, inklusivt Høyre, innfører køprising i Bergen fra neste år.

— Det er viktig for oss å markere at vi er opptatt av konsekvensene dette vil få når det innføres.

Ikke noe nytt

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) er ikke overrasket over kravet fra partifellene.

— Det er ikke noe nytt at Bergen vil overta ansvaret. Det har Bergen ment siden man hadde forsøksordningen hvor kommunen styrte kollektivtilbudet for noen år siden.

- Er det et godt forslag?

— Fylkeskommunen mener det er bedre at tilbudet holdes samlet i Hordaland, og ikke deles mellom Bergen og resten.

Fylkeskommunens avgjørelse om å øke bussprisene i 2015 skapte reaksjoner, spesielt i Bergen. Nilsen skjønner reaksjonene, og sier at også han beklager prisøkningen.

— Jeg skulle gjerne sett at det var lavere priser. Men det var ikke muligheter til å opprettholde tilbudet uten å øke prisene.

Fylkesordføreren sier de skal snu alle steiner for å tilpasse busstilbudet til behovet. Han sier fylkeskommunen skal ha en gjennomgang av alle rutene i Bergen.— Flere har i det siste pekt på steder hvor det er god kapasitet, mens andre peker på steder med liten kapasitet. Nå skal vi gjennomgå alt dette og se om vi skal gjøre noen justeringer.

Henger sammen

Blant argumentene for å overføre kollektivansvaret fra fylket til kommunen er at man da får en mer sammenhengende politikk for området.

Nilsen mener gulroten og pisken i samferdselspolitikken, altså kollektivtilbudet og køprisingen, allerede henger sammen i dagens samferdselspolitikk i Hordaland. Derfor er det unødvendig å overføre kollektivansvaret til Bergen.

— De henger sammen ved at begge deler behandles av fylkestinget. Også fylkestinget skal svare på hvorvidt det innføres køprising i Bergen.

- Hvorfor innføres det køprising samtidig som kollektivprisene går opp?

— Premisset i spørsmålet ditt er feil. Køprising kommer ikke før i 2016, mens det har vært en høyere prisutvikling på bussprisene enn vanlig for 2015. De to tingene er ikke direkte sammenliknbare.

- Det er faktum at prisene på bussen økes i 2015, året før man innfører køprising for å få folk til å bruke mer kollektivtrafikk?

— Sånn som du stiller spørsmålet blir dette feil. Vi økte prisene på kollektivtrafikken fordi kostnadene økte. Alternativet var å redusere tilbudet.

- Var dét det eneste alternativet?

— Vi kunne kuttet i undervisningstilbudet ved de videregående skolene.

- Så det er de eneste alternativene?

— De to store postene på budsjettet til fylkeskommunen er kollektivtrafikk og videregående skoler. Det er virkeligheten.

KRITISERES: Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) må tåle kritikk fra sine partifeller i Bergen som mener kollektivtilbudet han og flertallet på fylkestinget leverer er for dyrt og for dårlig.
Tor Høvik (arkiv)