- Den tøffeste dagen i mitt liv

Den tidligere presten og Betanien-leder innrømmer underslag av 15 millioner kroner. Mesteparten av pengene gikk til fester med prostituerte i Spania.

MØTTE KONGEN: Are Blomhoff (til v.) ble høsten 2012 tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv. I begrunnelsen het det blant annet at han har et varmt hjerte for det diakonale, for sosialt arbeid og det enkeltes beste. Håkon Mosvold Larsen

— Det er den tøffeste dagen jeg har hatt i mitt liv - å tilstå noe som er så langt fra meg selv og samtidig en del av meg.

Slik begynte Are Blomhoff sin forklaring under en tilståelsessak som ble behandlet for Drammen tingrett tirsdag formiddag.

Blomhoff er tidligere prest og var daglig leder i Stiftelsen Betanien fra 1992 og frem til han fikk sparken i desember. Bakgrunnen var at Blomhoff over en periode på syv år hadde underslått over 15 millioner kroner fra stiftelsen.

Underslo over 15 mill.

Betaniensysselsetter rundt 550 ansatte, driver sykehus, barnehage og høgskole fra lokaler i Fyllingsdalen. I 2001 etablerte stiftelsen «Fundación Betanien», som driver et sykehjem i spanske Alfaz del Pi.

Underslaget skjedde ved at Blomhoff fikk overført penger til en fiktiv vedlikeholdskonto tilknyttet sykehjemmet i Spania.

Foruten å tilstå underslag på 15 millioner kroner og bedrageri, tilsto Blomhoff i retten å ha kjøpt sex til seg selv og andre i Spania.

— Midlene har vært brukt til private formål som har vært langt utover stiftelsens formål, sa den tidligere direktøren.

- Festene var seksualiserte

I retten fortalte Blomhoff at han i Spania i en årrekke hadde arrangert flere, store fester med prostituerte.

— Det har vært mye fester med mange deltakere på, hvor det også har vært kvinnelige deltakere.

På spørsmål fra dommeren bekreftet Blomhoff at de vanlige festdeltakerne var menn, mens kvinnene var betalt for å være der.

— Festene har vært seksualiserte, sa Blomhoff.

- Andre mottok sex

Han innrømmer å ha brutt loven om sexkjøp i utlandet gjennom selv å ha mottatt seksuelle tjenester på festene.

— Det ble nesten en sykdom, eller en avhengighet, om du skal kalle det det.

Blomhoff var også kjent med at andre festdeltakere hadde sex med kvinnene han hadde betalt for.

Prisen skal ha vært mellom 1000 og 1500 euro pr. kvinne for én fest.

- Utagerende festing

Den tidligere presten forklarte at han har hatt et alkoholproblem.

— Mye av dette har skjedd under sterk påvirkning. Vi kan kalle det utagerende festing, påspandering, raushet og en grenseløshet som kom fullstendig ut av kontroll, forklarte Blomhoff.

Han presiserte likevel at han ikke skulle legge skylden på andre.

— Men det er mitt ansvar. Dette var selvpåført alkoholkonsum.

- Jeg misbrukte tillit

En tilståelsesdom forutsetter at den siktede gir en uforbeholden tilståelse og erkjenner de faktiske forhold.

Det var en tydelig preget og angrende synder som forklarte seg i retten tirsdag.

— Det er tøft at jeg har ført folk bak lyset og misbrukt den tillit som var gitt meg. Jeg er også lei for den skade og belastning jeg har påført både Betanien og ikke minst min familie, sa Blomhoff.

Overrasket over beløpet

Underslaget skjedde ved at Blomhoff fikk opprettet en fiktiv vedlikeholdskonto tilknyttet sykehjemmet Betanien drev i Spania.

Blomhoff instruerte økonomiavdelingen i Bergen om å overføre penger til drift til Spania. I stedet gikk altså pengene til en konto kun han disponerte og kjente til.

Selv om Blomhoff erkjenner å ha underslått 15,8 millioner kroner, hadde han problemer med å forstå hvor høyt beløpet var, da han ble konfrontert med det.

— Dette er kommet fullstendig ut av kontroll. Det viser størrelsen på beløpet.

- Jeg forstår det slik at det alt vesentligste har gått til fest og moro? spurte dommeren.

— Ja, det er ingen midler igjen, for å si det slik, svarte Blomhoff.

FØR RETTSSAKEN: Politiadvokat Anders Johnsen i prat med advokat Per-Erik Gåskjenn, som representerer Are Blomhoff. Håvard Bjelland