• FORSKER PÅ STEMMENE I HODET: Professor Kenneth Hugdahl mottok nettopp det europeiske forskningsrådets prestisjestipend Advanced grant, for andre gang. Kun én gang tideligere har dette skjedd i Norge. FOTO: Eivind Senneset/UiB

Fikk prestisjestipend - for andre gang

Kenneth Hugdahl håper å finne løsningen på hvorfor schizofrene hører stemmer i hodet. Han fikk nettopp stipend på 25 millioner kroner for å fortsette forskningen.