Seks jervar jaktar i beiteområdet

Sauebøndene i Sogn fryktar nok ein sommar med mange jerveangrep. Senterpartiet meiner statsråden fråskriv seg ansvaret.