• VIL FLYTTA: Sauebøndene i Sogn og Fjordane ønskjer at ynglesona i Oppland skal flyttast slik at jerven ikkje kryssar grensa til fylket. FOTO: SNO Aurland

Seks jervar jaktar i beiteområdet

Sauebøndene i Sogn fryktar nok ein sommar med mange jerveangrep. Senterpartiet meiner statsråden fråskriv seg ansvaret.