Gratisprinsippet i skolen skal sikre at skoler ikke arrangerer aktiviteter der foreldre må, eller føler seg tvunget til, å betale. Fylkesmannen i Hordaland har etter henvendelser fra flere foreldre begynt å undersøke om skolene i fylket overholder regelen.

Er konsekvensen at vi må legge ned denne typen tilbud?

Rektor på Lynghaug skole, Ivar Eiken

— Foreldre kontakter oss med spørsmål om forventninger og egenandeler. Det er viktig at grunnskolen reelt sett er gratis for alle, sier utdanningsdirektør Anne K. Hjermann.

Bryter loven

I 2013 hadde Fylkesmannen fem slike tilsyn på hordalandsskoler. Tre av dem var Lynghaug, Skranevatnet og Blokkhaugen skole i Bergen. Utdanningsdirektøren understreker at utvalget er for lite til å trekke generelle konklusjoner.

Men alle de tre skolene bryter loven, ifølge Fylkesmannen sine foreløpige rapporter:

**Lynghaug:** Sendt ut skriv til elever om at alle som skal delta på skoletur, må betale egenandel på 1000 kr. På skidag må elever som velger alpint, betale heiskort og buss.

**Blokkhaugen:** Utenlandstur for språkelever, lærer deltar. Foreldreutvalget på skolen finansierer ved å «skaffe midler på flere måter». Skidag med bl.a. alpint, elever betaler.

**Skranevatnet:** Arrangerer klasseturer og skidag. I begge tilfellene dekker skolen to tredjedeler av finansieringen og foreldrene bidrar med resten som gaver.

Skolene må svare innen 10. februar. Om fristen ikke overholdes, gis det pålegg, opplyser fylkesmannen.

— Avhengig av foreldre

Rektor på Lynghaug skole, Ivar Eiken, hadde ikke sett tilsynsrapporten da BT først snakket med ham, men er godt kjent med problematikken.

Skolen arrangerer en årlig overnattingstur til Myrkdalen for niendeklassene. «For å dekke utgiftene (...) er skolen avhengig av at mellom 70 og 80 prosent av foreldre velger å betale den frivillige egenandelen på kr 1000», står det i rapporten. I et skriv fra skolen står det at «Elevene som skal være med på tur må gi et økonomisk bidrag for å dekke utgiftene.» Dette bryter med opplæringsloven, mener Fylkesmannen.

— Det var opprinnelig foreldre som tok initiativ til turen, og bidrag fra de foresatte er en forutsetning for å gjennomføre den. Men ingen er tvunget til å betale, og om noen ikke betaler får de være med likevel, sier Eiken.

Rektoren tar imidlertid konklusjonen til Fylkesmannen til etterretning.

— Vi må se på formuleringene vi har brukt i skrivene våre, sier han.

- Sosiale skidager

Det typiske eksempelet på regelbrudd i forbindelse med gratisprinsippet, er skidager, ifølge utdanningsdirektør Hjermann. Alle de tre bergensskolene arrangerer skidag hvor elevene kan velge alpint. Heiskort og buss må elevene betale selv. Det kan de ikke kreve, selv om det finnes et gratisalternativ i tillegg, skriver Fylkesmannen.

— Fylkesmannen har en prinsipiell holdning her. Dette gjør jo at vi må diskutere om vi skal kutte ut slike turer og skidager, med de konsekvensene det har, sier rektoren.

Foreldre arrangerer

På Blokkhaugen arrangeres det tur for språkelevene på skolen. Foreldrene arrangerer turen, men gratisprinsippet kan ikke omgås. I og med at en lærer blir med på turen og skolen forbereder opplegget, er dette grunnskoleopplæring, sier rapporten. FAU ved Blokkhaugen skole vil ikke kommentere saken før etter neste møte i utvalget.

På Skranevatnet skole er turer og skidag delfinansiert av pengegaver fra foreldre. Men Fylkesmannens rapporter sier også gaver kan også være vanskelig å forene med gratisprinsippet, da «oppfordring fra andre foreldre kan føles som press».

Rektor på Skranevatnet skole, Arne Larsen, vil ikke kommentere saken før Fylkesmannen har fattet endelig vedtak.