• NYÅRSMØTE: Næringslivet har fullt fokus hos fylkesordførar Tom-Christer Nilsen dei første dagane av 2014. Fredag 3. januar arrangerer han Nyårsmøtet 2014, der næringslivsaktørar og politikarar skal møtast for å snakke om utfordringar og idear for det komande året. FOTO: Marius Nyheim Kristoffersen

E39, rassikring og bybane vil skapedei største debattane også i 2014

Det trur i alle fall fylkesordførar Tom-Christer Nilsen (H).