Vennelaget, med Marianne Herfindal Johannessen i spissen, gikk seirende ut av konkurransen, som Bergen kommune lyste ut i vinter.

— Jeg er glad, men ikke overrasket, sier Johannessen, som er styreleder i Venneforeningen og har jobbet med å sikre Almåsgårdene for allmennheten i flere år.

Tre konkurrenter

Tre deltakere meldte seg i konkurransen:

  • Den nystiftede Almås kultur- og landskapsgård.
  • Norges Miljøvernforbund.
  • Almåsgårdenes Venner. Utfallet ble slik Johannessen trodde:

— Jeg har alltid vært overbevist om at lokale krefter skulle vinne denne konkurransen. Mange andre var spent da kjendisen Kurt Oddekalv meldte seg på, sier hun.

Almåsgårdenes venner ble stiftet etter initiativ fra Åsane Historielag i februar 2014 for å ivareta gårdsanlegget på Almås. Vennelaget har medlemmer fra en rekke ulike foreninger og sammenslutninger i Åsane og i Almåsområdet. Totalt er 900 medlemmer tilknyttet laget gjennom de ulike foreninger og lag.

- Tre gode søknader

Vedtaket om å tildele Venneforeningen leieretten er gjort administrativt, etter at en komité har gjennomgått de tre søknadene.

Komiteen skriver i sin innstilling at alle de tre har levert fyldige og gode søknader, men at søkerne skiller seg på noen punkt.

Konkurrentene til Venneforeningen vil begge drive helårs gårdsdrift på Almås, med husdyr og bosatt driftsbestyrer.

Venneforeningen er mer opptatt av gårdene som kulturminne og har god støtte i frivillig kultur— og lagsliv i bydelen. Venneforeningen vil ikke holde husdyr på Almåsgårdene. Utmarken skal tilbys som beiteland for andre gårder i området.

Venneforeningen får også poeng for viljen til å bevare gårdene veiløse.

- Første skritt

Vedtaket om å leie ut til Venneforeningen er bare et første skritt på veien, understreker Johannessen. - Nå vil vi gå i dialog med kommunen, blant annet for å få til en grenseoppgang mellom deres og våre oppgaver.

— Når starter dere med dugnadsarbeid på Almås?

— Det har vi drevet med i flere år allerede.

— Når blir gårdene tilgjengelige for folk flest?

— Vi hadde to åpne dager på Almås i fjor og har allerede planlagt et nytt arrangement 7. juni. Da blir det trolig en slags markering av at vi vant konkurransen, sier Johannessen.