Også treåringens foreldre uttrykte glede over at gutten og hans 13 år gamle fosterbror gikk så godt sammen. Det går frem av en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Hordaland, som har gransket barnevernets håndtering av saken.

Den tre år gamle gutten var plassert hos fosterfamilien på Stord, da han ble drept av 13-åringen 10. oktober i fjor.

— Positiv utvikling

Rapporten konkluderer med at verken barnevernet i Laksevåg bydel, som godkjente fosterhjemmet, eller barnevernet i Sunnhordland, som hadde tilsynsansvaret, kan klandres.

— Vi kan ikke se at det tragiske dødsfallet på Stord har sammenheng med svikt i godkjenningen, oppfølgingen og tilsynet med fosterhjemmet, sier fylkeslege Helga Arianson.

Tvert imot beskriver barnevernet i Laksevåg et velfungerende fosterhjem:

«Det kjem fram av referata at NN (treåringen, red.anm.) si utvikling var positiv, særleg på område som språkutvikling og tryggleik til fosterforeldra. Det kjem òg fram at barnevernstenesta opplevde forholdet mellom NN og fosterbror som godt», heter det i rapporten. Det siste hjemmebesøket fant sted samtidig som gutten ble drept.

- Trygg omsorgsbase

Tilsynsføreren som ble oppnevnt av barnevernet i Sunnhordland, vurderte familien på samme måte. «Det går fram av rapportane at tilsynsføraren opplevde familien som ein trygg omsorgsbase for NN», skriver Fylkesmannen.

Barnevernet hadde ikke samtaler med 13-åringen før fosterfamilien ble godkjent. Fylkesmannen mener det ikke er kritikkverdig, og fastslår at det er lite trolig at det ville kommet frem noe som skulle tilsi at familien ikke burde blitt godkjent. Andre kommunale tjenester har ikke fanget opp spesielle problemer i familien som skulle gitt grunn til å varsle barnevernet.

«Godkjenningsprosessen har vore grundig og faglig fundert ut ifrå barnet sitt behov og i samarbeid med dei biologiske foreldra», heter det i rapporten.

— Barnevernstjenestene kan ikke kritiseres for at de ikke fanget opp at fosterfamilien hadde en sønn som kunne komme til å skade fosterbroren sin, sier Arianson.

— Tragisk sak

Trine Hjertholm, enhetsleder for barnevernet på Stord, sier rapporten bekrefter deres oppfatning om at de har fulgt rutinene.

— Dette er uansett en tragisk sak, og rapporten endrer ikke det. Men den viser at vi har gjort så godt vi har kunnet. Dette var en hendelse vi ikke kunne forutse. Det er ingen som har gjort noe dårlig arbeid, sier hun.

Barnevernsjef i Laksevåg, Sissel Gjendem, sier de vil lese rapporten nøye.

— Når det skjer noe som ikke er forventet, går vi alltid gjennom praksisen vår for å se om vi kunne gjort noe annerledes. Vi er fornøyde med konklusjonen om at det faglige arbeidet har vært tilfredsstillende, men vi vil likevel prøve å lære av dette. Det er en forferdelig trist sak, sier hun.

— Rapporten påpeker at dere ikke snakket med barna i familien før dere godkjente den som fosterfamilie. Hvordan ser dere på det i dag?

— Det fremgår også at vi hadde en plan for slike samtaler på et senere tidspunkt, sier Gjendem.

Advokat Egil Jordan, som representerer treåringens biologiske foreldre, sier fredag at han ikke er kjent med tilsynsrapporten.

— Jeg vil informere mine klienter umiddelbart når jeg får den, sier han.

Advokat Arild Birkeland, som bistår fosterforeldrene, har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Sagvåg 141013 c (1).jpg
OVE OLDERKJÆR (ARKIV)