Mistanke om feilteljing i fylkestinget

Det er sett i gang undersøkingar for å finne ut om det kan ha blitt talt feil då fylkestinget i Sogn og Fjordane i går røysta i den omstridde saka om E39 i Nordfjord.