Notatet fra fagetaten ble presentert for byrådet i begynnelsen av desember, like etter at bystyregruppen til Høyre og representantskapet til Ap hadde gjort sine trasévalg.

Flertallet i begge gruppene droppet Bryggen-traseen, og ville be byrådet gå videre med tunnelforslagene.

Det blir kunstig å holde

dette tilbake.

Byråd Filip Rygg

BT har fått tilgang til fagfolk­enes mening om saken, og den viser en helt annen konklusjon:

«I sentrum anbefales en dagløsning for Bybanen, med stopp i Kaigaten, Torget og Sandbrogaten».

Flere forklaringer

  • Bakgrunnen for anbefalingen er at de mener denne løsningen vil gi:
  • Best tilgjengelighet til sentrum.
  • Best overgang til buss.
  • Mer areal for fotgjengere og syklister.
  • Minst pengebruk.
  • En synlig baneløsning. I notatet tar de opp kritikken som er kommet mot dagløsningen, slik som påvirkningen den vil få på Bryggen. De påpeker at det ikke vil komme noe gjerde langs sporet, og at farten vil reduseres i området.

Nytt notat for tidsbruk

Selv om farten senkes her, problematiserer ikke fagetaten tidsbruken til de forskjellige traseene i sin oppsummerende vurdering.

- Det har kanskje ikke kommet så tydelig frem. Men jeg synes ikke det er så veldig forskjeller på tallene som kommer frem for de ulike traseene, sier plansjef i Bergen kommune, Mette Svanes.

Etter at fagnotatet ble presentert for byrådet, har fagfolk­ene imidlertid sett nøyere på tidsbruken for de forskjellige traseene. I løpet av kort tid vil de presentere et eget notat for dette.

- Det vil synliggjøre kjøretid og reisetid for noen alternativer. Det vi ser er at alternativet vi foreslår, kommer positivt ut når det gjelder reisetid. Det er fordi holdeplassene ligger sentralt plassert i bystrukturen.

Må dele info

- Har byrådet bestilt dette tidsbruksnotatet?

- Det er ingen formell politisk bestilling. Men noe av det vi presenterer er ting vi ville synliggjøre for å følge opp den politiske debatten som nå pågår, sier Svanes.

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) forteller at det opprinnelige fagnotatet vil bli sendt ut i løpet av dagen. Bakgrunnen, sier han, er at all informasjon de sitter på skal deles ut.

— Faglig velfundert

- Hvorfor har dere ikke sendt ut dette tidligere?

- Vi skulle opprinnelig legge alt sammen frem i én sak. Når det nå har kommet krav om flere utredninger, så velger vi å legge frem informasjonen. Det blir kunstig å holde dette tilbake.

Han mener fagetatens notat er faglig velfundert, og viser tydelig hva som gir størst for­deler for bybanebyggingen.