— I altfor lang tid har det vært en ansvarsfraskrivelse. Vi er glade for at ansvaret plasseres så tydelig hos kommunen, sier pasient- og brukerombud i Hordaland, Rune J. Skjælaaen.

Fylkesmannen i Hordaland har opprettet tilsynssak med Bergen kommune og Helse Bergen på oppfordring fra Pasient- og brukerombudet, samt 22-åringens pårørende. Nå slår de fast at kommunen ikke har gitt ham boligtilbudet han trenger, og at dette har gjort ham sykere.

- En seier

Bergens Tidende skrev om 22-åringen for første gang i november i fjor. Han har fått en dobbeldiagnose: schizofreni med rusproblematikk.

Moren fortalte sin historie til BT fordi hun følte at ingen tok ansvar for sønnen. Hun har fått voldsalarm av politiet, men slipper ham inn i huset når han er stabil og rusfri. Moren er lettet over Fylkesmannens avgjørelse og kaller den en seier, men tør ikke tro på at vedtaket fører til noen endring.

— Det er sikkert dumt av meg, men det har vært så mye at jeg ikke tror på noe. Samtidig må jeg jo tenke at noe bedre enn dette kunne det ikke gått.

Innen utgangen av februar må Bergen kommune sende Fylkesmannen en plan som viser hvordan de har tenkt å sikre at «pasienten får et langsiktig og forsvarlig bo- og tjenestetilbud».

Rune Skjælaaen forstår at pårørende mister troen, men mener bestemt at Bergen kommune er nødt til å gjøre noe etter konklusjonen fra Fylkesmannen.

Er blitt sykere

I vedtaket står det at fast bolig er en forutsetning for at 22-åringen skal få forsvarlig helsehjelp, og at mangelen på dette har forverret helsetilstanden hans.

— Da jeg leste det, gråt jeg fælt. Det er trist, men likevel godt, for nå står det svart på hvitt at vi har hatt en grunn til å klage, sier moren.

BT møtte 22-åringen 16. januar. Da fortalte han at han ikke hadde noe sted å sove, og at det var kaldt å gå ute om nettene. Dette varte noen dager før han fikk plass på et hospits, der han nå bor midlertidig.

Rune Skjælaaen forteller at de ansatte ved Pasient— og brukerombudet har snakket om saken.

— Det er klart vi synes den er opprivende. Vi forstår at dette er en komplisert pasientgruppe, men denne pasienten er ikke tatt på alvor i tilstrekkelig grad.

- Bergen har en vei å gå

Pasientombudet sier Bergen har en lang vei å gå når det gjelder et ordentlig tilbud for pasienter med alvorlige sinnslidelser og rusavhengighet.

— Det handler ikke bare om et sted å bo, men om pasienter som trenger botrening og som må følges svært tett.

— Er det realistisk at kommunen klarer det?

— Hvis ikke Bergen klarer det, hvem klarer det, da? Dette er så alvorlig, at de må følge opp.

Anita Kristensen er støttekontakt til 22-åringen. Hun har fulgt ham i to og et halvt år og jobbet langt flere enn de fem timene i ukene hun får betalt av Nav.

— Mye av det Fylkesmannen skriver, har jeg tatt opp i hvert eneste møte med kommunen og Helse Bergen. Det har tatt for lang tid, men nå får de beskjed om at noe må gjøres, ikke bør, det tror jeg er en stor forskjell, sier hun.

Skal svare

— Vi tar til etterretning at tilsynet peker på at vi så langt ikke har funnet en tilfredsstillende løsning, sier kommunaldirektør Magne Ervik i byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing.

Han forteller at Bergen kommune skal svare på Fylkesmannens vedtak innen februar er over. Direktøren understreker samtidig at kommunen har forsøkt flere ulike tiltak.

— Jeg synes det fremgår av tilsynssaken at dette er en krevende sak, men vi har ansvar for å finne den rette løsningen. Det blir viktig at de som har en rollei åetablere tjenester for denne brukeren samarbeider godt, sier han.

Før kommunen har laget planen, vil han ikke si noe om hva som kan være aktuelt å gjøre.

— Jeg oppfatter at det er mer en bolig som skal til. Behovet er mer sammensatt enn det, og da blir det mer krevende, sier Ervik.