• STORKJØP: Kommunalt eide Sognekraft kjøpte høsten 2014 Dyrnesli kraftverk fra familien Horn for 200 millioner kroner. I dag jobber kun tre personer på kraftverket, som en gang sammen med fabrikken sysselsatte 85 personer (1915) i bygda Vadheim i Høyanger kommune. FOTO: Roar Christiansen

På jakt etter svar om kraftmillioner

Millioner har rent ned Dyrneslivassdraget og inn i lommene til familien Horn. Nå spør grunneier og Høyanger kommune om familien har hatt rett på kraftmillionene.