Vil sjekka om Meland kan stoppa alt

Radøy-ordførar Jon Askeland (Sp) vil sjekka om det kan innførast bompengar, også i Meland, sjølv om kommunestyret i kommunen har sagt nei.