Fredag 6. mars ble årets Meltzerpris delt ut ved Universitetet i Bergen. Trond Markestad, professor ved Klinisk Institutt 2 ved Uib fikk pris for fremragende forskningsformidling.

Prisen fikk han blant annet for sitt arbeid med krybbedød. Basert på sin forskning gikk Markestad på 1990-tallet ut med en anbefaling om at nyfødte burde sove på ryggen, ikke på magen.

— Det er den enkleste forskningen jeg har gjort, men det er den som har hatt størst konsekvens, sier Markestad i en pressemelding fra Uib.

Viktig å være tydelig

Markestad trekker frem forskningen om krybbedød som noe av det mest givende han har gjort, fordi det har betydd mye for veldig mange. Han forteller i pressemeldingen at forskningen i løpet av noen måneder hadde en umiddelbar effekt på forekomsten av krybbedød.

Ellers har Markestad jobbet lenge både som forsker og barnelege ved Uib og Haukeland Universitetssykehus.

Professoren synes at en god formidler må være tydelig og konkret, og må klare å dele funnene på en lettfattelig og interesseskapende måte.

Pris for unge forskere

Katrine Vellesen Løken og Harald Barsnes fikk Meltzerprisen for unge forskere. De har begge to utmerket seg vitenskapelig, til tross for at de bare er i starten av trettiårene.

Løken er professor ved Institutt for Økonomi på UiB. Hun har forsket på fødselspermisjoner. Resultatene hennes viser blant annet at det er de første seks månedene det er viktig for barna at mor er hjemme, men at det etter denne perioden spiller liten rolle om det er mor eller far som er i permisjon. Forskningen har også fått stor oppmerksomhet i utlandet.

— Det er en stor ære å få denne prisen, det er en anerkjennelse, sier Løken.

Hun tror at dette gir gode muligheter for å fortsette å få forske på spennende temaer fremover.

— Det er veldig kjekt, og jeg er veldig fornøyd sier hun.

Barsnes er bioinformatiker på Klinisk Institutt 2. Han jobber med å utvikle programvare som gjør det mulig å analysere egne data, og reanalysere andres data.

PRISVINNER: Trond Markestad.
Rune Meyer Berentsen