• VILLE IKKE SVARE: Justisminister Anders Anundsen (Frp) mottok allerede i mars i fjor et brev fra afghanske myndigheter om at de ville forandre returavtalen med Norge. Norske myndigheter ville ikke svare på endringsforslagene før de fikk disse oversendt på engelsk. I etterkant av dette varselet, startet Norge opp en masseutsendelse av afghanere. Det endte med en offisiell protest fra Afghanistan, som nå har varslet at de vil avvise alle tvangsreturer. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND FOTO: Håvard Bjelland

Afghanistan varslet i fjor problemer med returavtalen

Allerede i mars 2014 varslet Afghanistan at de ville reforhandle hele returavtalen. Informasjonen er holdt tilbake for kontrollkomiteen på Stortinget.