Arbeiderpartiet bør ha som mål å avvikle ordningen med taxfreesalg av alkohol.

Det er en av konklusjonene til partiets helseutvalg, som i dag legger frem sine forslag til den nye politikken for helsehjelp til rusavhengige.

— Det er veldig lett å snakke om rusrelaterte problemer når det handler om narkotika, men med en gang vi snakker om alkoholbruk og taxfree, stiller det seg annerledes. Det må vi endre, sier Ruth Grung.

Hun sitter i helsekomiteen på Stortinget. Debatten om alkoholkonsumet mener hun er for lite fremtredende i dag.

— Flertallet mestrer den store tilgangen til alkohol, på bekostning av et ganske stort mindretall som ikke gjør det. Vi må organisere samfunnet på en måte som gjør at vi beskytter dem som ikke tåler alkoholen.

I sitt arbeid peker utvalget på at alkohol er det vanligste og mest brukte rusmiddelet i Norge. Videre skriver de at nordmenns alkoholforbruk har økt med 40 prosent de siste 20 årene, og at Norge «er del av en felles europeisk trend hvor alkoholutfordringene øker».

Flere forslag

Grung viser til at alkoholmisbruk ofte er en faktor i senere narkotikamisbruk. Unge narkotikamisbrukere er ofte vokst opp i hjem med stort alkoholmisbruk fra foreldrene.

Aps helseutvalg har kommet frem til en rekke forslag de vil ha inn i partiprogrammet:

Innføre en handlingsregel for alkoholprisen, som tilsier at den skal øke like mye som prisene ellers i samfunnet.

Innholdsmerke alkohol.

Avvikle ordningen med taxfree, og i første omgang la Vinmonopolet ta over driften.

Verne om Vinmonopolet som samfunnsinstitusjon.

Polsalget sank

Taxfreekvoten og økningen av denne er den store fienden for Grung og Ap. De lave prisene og tilgjengeligheten vil de til livs.

— Det er så utrolig tilgjengelig, og man føler man er nødt til å ta med seg kvoten når man passerer. Vi ser også at det går mer av sterkvin og sprit på taxfree-en.

Hun er bekymret for at kvoteordningen ødelegger Vinmonopolets posisjon i samfunnet. Ferske tall fra Vinmonopolet viser at de opplevde en kraftig nedgang i salget etter at ordningen med økt taxfreekvote ble innført.

Nesten alle fylkene i Norge hadde en økning i taxfreesalget i første halvår 2014, sammenlignet med samme periode 2013. Andre halvår brakte imidlertid med seg en kraftig nedgang flere steder.

Størst var nedgangen i Østfold, med 3,9 prosent. Oslos nedgang i andre halvår var på 2,6 prosent, sammenlignet med andre halvår 2013. Det tilsvarer 174.000 liter.

Vil opprettholde tilbud

— Vi har aldri sett en slik nedgang på Vinmonopolet som nå. Fortsetter dette, vil man ikke være i stand til å opprettholde et tilbud på mindre steder.

Grung mener det er viktig å opprettholde det produktutvalget som er på Vinmonopolet. I tillegg synes hun hele taxfreeordningen er urettferdig.

— Det handler om rettferdighet. Hvorfor skal de som reiser mye og har god økonomi, betale lite avgifter, mens folk flest ikke får samme tilbud? Da kunne vi heller fordelt avgiftslettene likt, for å senke det generelle avgiftsnivået.