Det er trekantsambandet Kvanndal-Utne-Kinsarvik som får redusert kapasitet. I forslaget som skal behandles i samferdselsutvalget i dag, blir det foreslått å legge ned direkteruten mellom Kvanndal og Kinsarvik. Det blir færre avganger fra Utne til Kinsarvik, og dagens store ferge, MS Hardingen, skal byttes ut med en mindre ferge.

— Årsaken er at trafikktallene har endret seg. Åpningen av Jondalstunnelen og Hardangerbrua har gitt nye reisemønstre. Hardangerbrua har erstattet fergestrekningen Kvanndal-Kinsarvik, sier samferdselssjef Håkon Rasmussen i Hordaland fylkeskommune.

Ifølge fylkeskommunens tellinger sank antall biler på strekning Kvanndal-Utne fra gjennomsnittlig 664 biler i døgnet i 2013 til 482 biler i 2014.

Trafikken mellom Kinsarvik og Kvanndal sank fra gjennomsnittlig 50 biler i døgnet i 2013, til 23 biler i 2014.

Trafikken mellom Kinsarvik og Utne var stabil.

— ¨Det er i praksis ingen trafikk igjen mellom Kvanndal til Kinsarvik. Trafikken mellom Utne og Kinsarvik tilpasses dagens behov med nye rutetider, og tar hensyn til pendlerbehovet internt i Ullensvang herad, sier Rasmussen.

Ordfører i Ullensvang, Solfrid Borge (Sp), er av en helt annen oppfatning. I går skrev hun brev til samferdselsutvalget med krav om å få en konsekvensutredning av kuttene.

— Fylkeskommunen påstår sambandet Kvanndal-Kinsarvik er erstattet av Hardangerbrua. Det er feil. Hardangerbrua har avløst fergesambandet Brimnes-Bruravik. Ingen andre samband. Punktum, sier Borge.

Hun er likevel mest oppbrakt over færre avganger mellom Utne-Kinsarvik, en strekning som binder Ullensvang herad sammen.

— Mange dager vil nå siste ferge gå klokken 16.40. Det er uholdbart. Både driften av kommunen, pendlerne og reiselivet vil bli sterkt skadelidende av så dårlig frekvens. Og vi er en kommune med mange flyktninger, som er avhengig av å bruke fergen for å komme seg rundt, sier Borge.

— Fylkeskommunen påpeker at trafikken på fergestrekningen er sterkt redusert, og at det derfor ikke er behov for større kapasitet?

— At vi får en mindre ferge er til å leve med, men ikke at frekvensen blir mindre. Jeg vil ha forsikringer om at antall avganger opprettholdes. Jeg vet ikke hvem fylkeskommunen har tilpasset den nye rutetabellen til. Det er i hvert fall ikke de reisende, sier Borge.