• KRAFTIGE FLAMMER: Gressbrannen spredte seg fort til et område over 1000 kvadratmeter. FOTO: HENNING WILKENSEN

To mindreårige tatt etter brann i Åsane